speel! oorlog
mijn vader had het altijd over oorlog spelen wanneer hij over zijn flak-tijd vertelde, wellicht noemde hij het zo om me te ontzien. is oorlog een spel, vroeg ik me als kind zelf dan iets verbaasd en geïrriteerd af. nee, is het niet – daarom speel ik met geënsceneerde oorlogsbeelden, gemaakt van soldaten uit plastic die nog steeds als speelgoed worden aangeboden. oorlog is dodelijk. Een project tegen de vergetelheid.


2017: 3116 mensen verdronken in de middellandse zee
volgens het IOM zijn in 2017 3116 mensen in de middellandse zee verdronken, minder dan in 2016. toen waren het er meer dan 5000. deze aantallen zijn een schatting, er zijn altijd vermiste, onnauwkeurigheden, onduidelijkheden met betrekking tot het lot van enkelingen. wij in midden europa zijn verontwaardigd, vol onbegrip en ook vaker en vaker gevoelloos. tijdens de passio 2018 liggen de houtjes die als teller fungeren op de grond van de luther toren in de keulse südstadt, het project loopt ook in 2019 door.

helden van het moment.
beelden, die herinneringen oproepen aan mensen en momenten- verblekend bij het verdwijnen van zowel degene die en datgene dat afgebeeld wordt als ook de waarnemer, zonder betekenis voor komende generaties. Fotoboeken, gevonden op vrijmarkten met al hun herinneringen en verhalen van vreemde en onbekende families, openen de blik op stereotypen van de bijzondere ogenblikken, op vreugde, belang en vergankelijkheid.

dwang om te wassen globaal II
nieuwe motieven laten ongebruikelijke strategieën voor het drogen van was zien, afhankelijk van de lokale gebruiken. hiervoor worden aan de silhouetten van de was gedeeltelijk details uit de omgeving toegevoegd. de waslijn, vol met bh’s uit nieuw zeeland, vormt hierbij een uitzondering: deze vertegenwoordigt de solidariteit met vrouwen, en is meer een politiek statement.dood kind. dode hond. 2016 in de middellandse zee 5082 mensen verdronken.
in 2016 zijn in de middellandse zee 5082 mensen verdronken, meer dan ooit tevoren. de onverschilligheid van midden-europa ten opzichte van dit aantal is een schandaal. ik wilde de gruwelijke situatie visualiseren en dit ongelofelijke dodenaantal zichtbaar maken. daarvoor laat ik in een presentatie een fotomontage zien en liggen 5082 lucifers verdeeld in pakketjes van vijf op de grond van de tentoonstellingsruimte – in lijn met de manier waarop gevangenen de dagen op de wand van hun cel markeren. dat de onverschilligen onder de bezoekers deze fragiele valkuil met voeten treden, is onderdeel van de opzet van deze installatie.duitslandbunker 2017
elisabeth selbert was een van de vier ‘moeders van de grondwet’. zij was maatgevend betrokken, ondanks heftige weerstand, bij de opname van artikel 3, lid 2 in de duitse grondwet: ’ mannen en vrouwen hebben gelijke rechten’. door haar doorzettingsvermogen legde zij het fundament voor een compromisloze gelijkwaardigheid van de seksen. een – die ook in burgerlijke gebieden zijn weerslag vond. deze installatie is een herinnering aan haar werk en engagement en stelt gelijkertijd kritische vragen over ons hedendaagse vrouwenbeeld.

bergwerelden 2.0
vuilnisbelten en afval van onze civilisatie bepalen de nieuwe bergwerelden en cultuurlandschappen –
hierdoor ontstaan fascinerende vormen en verlokkende aanblikken die tegelijk de keerzijde van onze maatschappelijke overvloed visualiseren.

urbaan – urbaar in frankfurt
Deze werkruimte in de bockenheimer warte ontstond parallel aan de tentoonstelling in februari in de frankfurter eulengasse. Door de haast exotisch lijkende architectuur met de wit-gouden pilaren werd een interventie regelrecht uitgedaagd.


mensnest
surreële variaties van het urbaan-urbaar onderwerp, verdergaande ontwerpen en ingebruikname van openbare ruimte, gerealiseerd op de breslauer platz in keulen.
later installatie met nest en fotografie in de hochbunker ehrenfeld voor ‘gimme shelter’. het laatste optreden met verbranding vond in het atrium van de lutherkirche in Keulen südstadt plaats.


mannheim – nieuw
het oude dorp manheim werd slachtoffer van de bruinkool graafmachines. In plaats daarvan ontstaat westelijk van kerpen mannheim-neu, een wijk met rijtjeshuizen, zonder blauwdruk, zonder hart, gepland op papier, verstopte details getuigen van het verlangen naar de verte.

urbaan-urbaar in berlin
in samenwerking met de berlijnse kunstenares jutta barth heb ik haar atelier op het voorplein van het neue kunstforum ingericht. dit werk werd deel van de tentoonstelling ‘verplaatsing van het ik’ van het vbk berlin.

naturel
deze z/w serie van foto’s was geïnspireerd door de intensieve ontmoeting met de nieuw zeelandse natuur. om zo de overweldigende taal van vormen, de verschillende structuren van de bladeren, de tekeningen van de boom korst en het schitterende spel van licht en schaduw te abstraheren.

u-bahn-kathedraal van de nieuwe tijd
dit metrostation vind je an de keulense heumarkt, gebouwd voor de toekomst en in het heden futuristisch en over gedimensioneerd lijkend – mijn aandeel voor het orwell-huxley-project ‘big brothers brave new world’.

mens en arbeid
mens en arbeid is een door m.baerens en mij in 2014 opgezette tentoonstelling in het kader van de internationale photoscene keulen. Geïnspireerd door de bekende edward-steichen verzameling ‘the family of men’. mijn aandeel.

urban – urbaar nieuwe plekken
het project loopt door. een badkamer op het rudolf plein, cadeaus uitdelen voor de universiteits bibliotheek, en een zeer bijzondere woonkamer in het kunstlandschap van odonien….alles is mogelijk.
zoektocht naar sporen- oost-duitsland II
plekken, waar ooit geleefd, gewerkt, gelachen werd zijn vandaag de dag verlaten, in de steek gelaten en verrot – opgegeven. de mensen daar zijn vertrokken, hebben hun sporen achtergelaten – een kruk, een oude auto, niet meer dan blik, peuken van sigaretten. dingen en plekken op welke zich mijn blik gericht heeft. mijn doel is het deze bijzondere sfeer vast te houden voor de tijd na het verdwijnen.
zoektocht naar sporen – oost-duitsland
opgegroeid in de westelijke uithoek van de republiek, betekende het oosten een witte plek, vreemd, onverschillig. De zoektocht naar sporen begint nu, zwart-wit, analoog, vierkant met een relleiflex compur uit 1938. de traagheid van het medium laat het toe, met gedachten over de geschiedenis van vereenzaamde oorden te spelen. bijv. van de plattenbau- fabriek in dessau – het moderne pompeii van een verdwenen maatschappij.
stasi-gevangenis hohenschönhausen
privacy – menselijke intimiteit-thuis – de thema’s van mijn fotografisch werk – zijn hier niet te vinden. in plaats daarvan een systeem van de perfecte bewaking, moderne martelkamers – gemaakt om mensen te breken en hun menselijkheid af te pakken.
maskerade
de metamorfose van een mens door maskerade wordt in 40 etappes fotografisch gedocumenteerd en opent een nieuwe zienswijze op de invloed van cosmetica en nephaar – niet alleen het uiterlijk maar de totale uitstraling verandert. de persoon wordt iemand anders.

urban-urbaar
geürbaniseerde omgeving voelen en opnieuw ensceneren, subjectief ontginnen, creëren van een decor in de openbare ruimte en daardoor voor de toeschouwer nieuwe perspectieven ontsluiten – de tijdelijke reële performance documenteert door de fotografie de mogelijkheden van een plaats.

mooier wonen
het voorloper project. Diverse ensceneringen van het private leven, op kernachtige plekken in keulen. van de bibliotheek onder de stationstunnel tot aan de biertuin douche bij de aachener weiher, van de slaapkamer in de schaduw van de dom tot de waskeuken midden in het park…., duoton.com.

dwang om te wassen globaal
een van de weinige verbindende elementen in het leven van alle dag van de meest uiteenlopende volkeren zijn waslijnen in de openbare ruimtes. de blik op de waslijnen in schaduwachtige abstractie laat gelijkenissen maar ook de bijzondere dingen als pars pro toto bewust worden.

de kijk
foto’s uit de diverse appartementen van de respectievelijke huurders, in een gebouw van de gag keulen als onderdeel van plan06 opgezet op de balkons als installatie van buitenaf- forum van de actuele architectuur, duoton.com.

duokijk
fotoproject m.b.t. stedelijk wonen in het kader van plan08. mensen in hun eigenhandig vorm gegeven toevluchtsoord. tentoonstelling in de auferstehungskirche, keulen, duoton.com